"Comment demander l'asile en France" traduites en Dari - پناهندگی در فرانسه - GITSI 3 mai 2016

پناهندگی در فرانسه - Les fiches du Gisti : "Comment demander l'asile en France"

روندهمجنان پیچیده بوده و در بعضی موارد براحتی قابل درک نمی باشد. این تغییرات بیشتراز این جهت ضروری می باشد که صدها مهاجر و پناهجو از لحاظ مادی و کمک قضایی و اداری بی بهره می باشند. برخی از افراد به مراکزی فرستاده شده اند که درآنجا قالبا به هیچگونه کمکی دسترسی ندارند. برخی دیگر همچنان در خیابان و در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند. زیرا امکان دسترسی به مسکن برای تمامی افراد وجود ندارد. هدف از این برگه ها دادن اطلاعات ضروری جهت تحویل درخواست پناهندگی، مشخص نمودن حقوق افراد و اجتناب نمودن از تله های دستگاه های اداری فرانسه می باشد.

توجه: 
- همواره یک کپی از مدارک تحویل داده شده به دستگاه های اداری را نگاه دارید. 
- از تحویل اصل مدارک خودداری فرمایید.

یک گروه متشکل از انجمنهای مختلف برای آگاه ساری متقاضیان پناهندگی از حقوق خود توسط Dom’asil, Gisti Cimade, ATMF و شبکه وکلای الناElena دایر شده است. دفتر این گروه واقع در 10, rue Affre 75018 Parisروزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14:00 الی 17:00 باز می باشد.


 

1. پدیرش متقاضیان پناهندگی

2. اقدامات اولیه درتنها گیشه جهت تقاضای پناهندگی (گودا (GUDA): استانداری و سازمان مهاجرت فرانسه Ofii)

3. روند دوبلین3 (عبور از کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا)

4. درخواست پناهندگی از سازمان پناهندگی فرانسه (Ofpra)

5. اعتراض به تصمیم سازمان پناهندگی در دادگاه: دادگاه ملی حقوق پناهندگی (CNDA)

6. سلامت

7. اجازه کار

8. کودکان خارجی بی سرپرست

9. خانواده

 

http://www.gisti.org/asile-en-france